VCA pasje en certificaat kwijt? Of uw SOG certificaat kwijt?

Wil je nagaan of en hoe lang je B-VCA-, VOL-VCA-, VIL-VCU-diploma of certificaat SSVV Opleidingengids nog geldig is? Wat kan je doen als je je diploma kwijt bent en in welke landen wordt je diploma erkend? 

Duur geldigheid VCA diploma
Een VCA-diploma is voor de duur van tien jaar geldig. Daarna moet het examen opnieuw worden afgelegd. Alle VCA-diploma’s die na 1 januari 2004 zijn uitgegeven staan vermeld in het Centraal Diploma Register VCA. Daarin kan je dus opzoeken of je diploma nog geldig is. Wilt u meer weten over de geldigheid van oudere diploma’s, dan is het beter om contact op te nemen met de VCA Examenbank.

Ik ben mijn Diploma kwijt, zou ik een duplicaat kunnen aanvragen?
Het is niet mogelijk om een duplicaat aan te vragen. Toch kan het wel aantoonbaar zijn dat u het diploma behaald hebt; als je geregistreerd staat in het Centraal Diploma Register VCA en je kan jezelf legitimeren dan is dit voldoende.

Onder welke voorwaarden kan ik een nieuw diploma krijgen?
Het verstrekken van een nieuw diploma is binnen het VCA-stelsel alleen toegestaan door erkende Examencentra VCA:

  • Als een geslaagde kandidaat bij controle van het diploma merkt dat de gegevens op het diploma niet kloppen (bijvoorbeeld: naam komt niet overeen met gegevens in het identiteitsbewijs). In dat geval mag uitsluitend het examencentrum dat het diploma verstrekt heeft een nieuw exemplaar aan de kandidaat geven en pas na het innemen van het verkeerde originele diploma.
  • Bij officiële naamswijziging van de kandidaat.

Waar wordt mijn diploma herkend?
Je Nederlandse diploma of persoonscertificaat wordt doorgaans ook door de opdrachtgevers in België en Duitsland erkend. Voor andere landen geldt geen wederzijdse erkenning van veiligheidsopleidingen.

Wil je ook jouw VCA en SOG certificaten inzien ?
Dat kan! Je kan dan altijd terecht bij het VCA Centraal Diploma Register.
Het Centraal Diplomaregister is bedoeld voor verificatie van een diploma-/certificaatnummer of naam van een gediplomeerde/gecertificeerde i.v.m. de kwalificaties basisveiligheid VCA, veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA, veiligheid voor intercedenten en leidinggevenden VCU en SOG kwalificaties.
https://www.vca.ssvv.nl/